Exekutivní série OKI a OKI MPS

OKI MPS - Managed Print Services

Tisková služba Managed Print Services (MPS) umožňuje bez vstupních investic využívat služby ve formě pronájmu tiskáren a multifunkcí ve spojení se servisně-materiálovými smlouvami. Zákazník pouze hradí náklady (kromě pronájmu) podle počtu vytištěných stránek, není nutné samostatně dokupovat spotřební matriál a řešit servis zařízení. V případě poruchy je zajištěn náhradní stroj.

Na základě podrobné analýzy tiskového prostředí navrhneme vhodné složení tiskových zařízení.

Možnosti plateb za vytištěné stránky

  • bez měsíčního závazku (zaplatíte pouze to, co reálně vytisknete),
  • s fixním závazkem obvykle od 500 do 5000 stran/měsíc s čtvrtletním vyúčtováním dle skutečného stavu.

Možnosti pořízení stroje

  • pronájem / leasing v kumulované hodnotě minimálně 50 000 Kč,
  • „rozpuštění“ ceny stroje do ceny stránky dle individuální kalkulace v závislosti na objemu tisku,
  • nákup tiskového stroje (délka smlouvy je obvykle na 36, 48, nebo 60 měsíců).

Portfolio tiskových zařízení MPS

Další výhody MPS

  • komplexní péči o zařízení a servis přebírá dodavatel,
  • zlepšení cash-flow, omezení investičních prostředků.