IT a počítačové sítě

Návrhy a správa sítí LAN a WLAN

V rámci služby správa sítí navrhneme vaší společnosti optimální serverové řešení. Nabízíme komplexní servisní podporu od návrhu řešení přes jeho realizaci až po následnou správu.

Správa počítačové sítě zahrnuje zejména tyto činnosti:

  • Výběr internetového připojení (tj. výběr poskytovatele a typu připojení, potřebná nastavení a testy),
  • zabezpečení počítačové sítě před neoprávněnými přístupy zvenčí (tj. instalace firewall apod.),
  • zabezpečení uživatelských stanic (výběr a instalace antivirového softwaru, firewall atd.),
  • výběr a instalace vhodného síťového operačního systému,
  • instalace a údržba aplikačních serverů,
  • připojení klientských PC stanic do počítačové sítě,
  • instalace a údržba softwarového vybavení na klientských PC stanicích,
  • nastavení přístupových práv do počítačové sítě a k datům zákazníka,
  • evidence hardwarového a softwarového vybavení,
  • asistence uživatelům při běžném používání výpočetní techniky.